2011 Απόφαση 477

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 477 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την συμμετοχή της ΠΑΜΘ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET που πραγματοποιείται στο Λονδίνο.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 477 : Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. Α9/307/7-10-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Κατόπιν αποφάσεων της Ηγεσίας της ΠΑΜΘ σε σύσκεψη η οποία έλαβε χώρα στην Κομοτηνή στις 3 Οκτωβρίου 2011, επί των εξειδικευμένων εισηγήσεων της Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού – Τουρισμού, καθορίστηκε η αναγκαιότητα ενεργοποίησης των αναγκαίων διαδικασιών προκειμένου η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να συμμετάσχει στις εκθέσεις θέματος. Η διεθνής τουριστική έκθεση WORLD TRAVEL MARKET 2011, 7 έως 10 Νοεμβρίου 2011 στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας είναι μια από τις σημαντικότερες επαγγελματικές τουριστικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας αγοράς και αποτελεί αποτελώντας παραδοσιακά τόπο συνάντησης σημαντικών προμηθευτών και αγοραστών τουριστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι προοπτικές προβολής του Τουριστικού προϊόντος της ΠΑΜΘ στο πλαίσιο της αναπτυξιακής του δυναμικής, μέσω της έκθεσης θέματος, ικανοποιούν τους στρατηγικούς στόχους της περιφέρειας η οποία εκφράζεται μέσα από τα συλλογικά της όργανα αλλά και τους αρμόδιους φορείς.

 α Πίνακας κατανομής κόστους

ΕΚΘΕΣΗ WTM
7- 10/11/2011

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
1 ΕΝΟΙΚΙΟ 8 τ.μ.

6.500 €
(με ΦΠΑ)

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού,
Τράπεζα της Ελλάδος. Ελ. Βενιζέλου 21,
ΤΚ. 10250 Αθήνα,
Account number: 261800
IBAN: GR1401000240000000000261800
SWIFT: BNGRGRAA

2 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

450 €
ΓΙΑ ENA (1) ΑΤΟΜO

Ι – ΖΗΛΙΑΧΩΒΙΝΟΣ – Α ΤΕΡΖΗΣ ΟΕ
ΑΦΜ: 082445913 ΔOY: ΘΑΣΟΥ

3 ΔΙΑΜΟΝΗ

1300 €
ΓΙΑ ENA (1) ΑΤΟΜΑ

Ι – ΖΗΛΙΑΧΩΒΙΝΟΣ – Α ΤΕΡΖΗΣ ΟΕ
ΑΦΜ: 082445913 ΔOY: ΘΑΣΟΥ

4

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ

2000 €

ACS COURIER ΑΦΜ:094355775
ΔΟΥ: ΜΕΓ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.250 €

β Ανάλυση δαπανών
(1) Ενοίκιο 8 τμ. στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ.
(2) Εισιτήρια αεροπορικώς για δυο άτομα μετ’ επιστροφής προς το Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας
(3) Διαμονή δυο ατόμων από 6 έως 11 Νοεμβρίου 2011, διανυκτερεύσεις πέντε (5).
Βάση των ανωτέρω , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. επί του συνολικού προϋπολογισμού της παραπάνω έκθεσης με το ποσό των 10.250,00 ευρώ από τον Ειδικό Φορέα 0072 ΚΑΕ:0844.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την συμμετοχή της ΠΑΜΘ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET που πραγματοποιείται στο Λονδίνο στις 7 έως 10 Νοεμβρίου 2011 και την κάλυψη δαπάνης ποσού έως 10.250,00€, σε βάρος του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ:0844. Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής , ο οποίος ψήφισε Κατά και Χρήστος Τρέλλης, ο οποίος ψήφισε Λευκό.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 477/2011.

 

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ      

Διαβάστηκε 452 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 13:22
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 476 2011 Απόφαση 478 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή