2011 Απόφαση 476

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 476 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΤΕΙ) ΑΜΘ του 2ου Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής –i2fest που διοργανώνεται στη Ν. Καρβάλη 11-13 Νοεμβρίου 2011.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 476 : Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δια Βίου Μάθησης , Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. Α10/305/6-10-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) ΑΜΘ, και το ΤΕΙ Καβάλας, διοργανώνει στο σύγχρονο Εκθεσιακό Κέντρο Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης» το δεύτερο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής 11-13 Νοεμβρίου 2011. Το φεστιβάλ νέων τεχνολογιών σκοπεύει και φέτος να αναδείξει την δυναμική της βιομηχανίας της πληροφορίας και των σημαντικών επιδράσεων της στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή. Το φεστιβάλ Βιομηχανικής Προφορικής διαθέτει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα δράσεων με σκοπό να προσφέρει ερεθίσματα στους μαθητές της ευρύτερης περιοχής, να αναδείξει καινοτόμες πρακτικές από τον ελλαδικό χώρο, να προσφέρει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παρουσιάσουν τις εργασίες τους και φυσικά να γνωρίσουν νέα πολιτιστικά σχήματα της χώρας. Οι δράσεις του φεστιβάλ θα κινηθούν σε τρείς βασικές κατηγορίες α)σχολείο –μαθητές –γονείς β) Ακαδημαϊκός χώρος-Επιχειρήσεις γ) Πολιτισμός –Πολιτική καθώς συνδέεται με όλες αυτές τις κατηγορίες και η υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία. Έτσι κατά την διάρκεια του φεστιβάλ οι άνθρωποι θα εργαστούν με στόχο να προσφέρουν εκλαϊκευμένη τεχνολογική γνώση στους μαθητές σε συνεργασία με τους καθηγητές τους, ενώ παράλληλα θα δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην ανάπτυξη συζητήσεων από σημαίνοντες ανθρώπους του ακαδημαϊκού και βιομηχανικού χώρου. Κρίνοντας την σημαντικότητα της διοργάνωσης για την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης, ύψους 6.000,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011, τα οποία θα διατεθούν στην εκτύπωση έντυπου υλικού (φυλλάδια, αφίσες, προσκλήσεις κλπ) καθώς και στην φιλοξενία επίσημων προσκεκλημένων.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΤΕΙ) ΑΜΘ του 2ου Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής –i2fest που διοργανώνεται στη Ν. Καρβάλη 11-13 Νοεμβρίου 2011 και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της, ύψους 6.000,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011, τα οποία θα διατεθούν στην εκτύπωση έντυπου υλικού (φυλλάδια, αφίσες, προσκλήσεις κλπ) καθώς και στην φιλοξενία επίσημων προσκεκλημένων.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 476/2011.

 

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ     

Διαβάστηκε 407 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 13:17
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 475 2011 Απόφαση 477 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή