2011 Απόφαση 475

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 475 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την συμμετοχή της ΠΑΜΘ στο 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος – Τυριού που διοργανώνεται στην Αθήνα στις 21-23 Οκτωβρίου 2011.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 475 : Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 30-9-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΕΟΣΣ) και ο Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ) διοργανώνουν το 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος και Τυριού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 21,22 και 23 Οκτωβρίου 2011. Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το εν λόγω φεστιβάλ και σύμφωνα με ότι έχει πραγματοποιηθεί σε προηγούμενες διοργανώσεις, θα περιλαμβάνει επισκέπτες τόσο από τη εγχώρια όσο και από και την κοινοτική αγορά καθώς και μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και επισκεπτών . Βασικός στόχος της συμμετοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης είναι η προβολή των γαλακτοκομικών προϊόντων σε μία έκθεση με διεθνή προσανατολισμό ώστε να προβληθούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα και να δημιουργηθούν δίκτυα εξαγωγών αλλά παράλληλα να προωθήσουν τα προϊόντα τους και εντός Ελλάδας. Το κόστος συμμετοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προϋπολογίζεται στις 15.000€ ( δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) σύμφωνα την προσφορά που ζητήθηκε από ανάδοχο και και σας
επισυνάπτεται .
Για τους παραπάνω λόγους , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους των δαπανών του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης, ύψους 15.000,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά)

Απορρίπτει την συμμετοχή της ΠΑΜΘ στο 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος – Τυριού που διοργανώνεται στην Αθήνα στις 21-23 Οκτωβρίου 2011 και την κάλυψη μέρους των δαπανών του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης, ύψους 15.000,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011. Λευκό ψήφισε το μέλος Σταύρος Καβαρατζής.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 475/2011.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ    

 

Διαβάστηκε 399 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 13:13
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 474 2011 Απόφαση 476 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή