Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 448

 Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Του Πρακτικού αριθ. 32/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 448 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με την ομάδα ποίησης και λογοτεχνίας της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. παρουσίασης βιβλίου του ποιητή Θεοδώρου Μουσίκα. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 3 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4075/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος και 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 448 : Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 6246/23-9-2011 έγγραφό της , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Η ανάπτυξη της πολιτιστικής παιδείας και η καλλιέργεια της αγάπης των ανθρώπων και ιδίως των νέων για τις τέχνες και τα γράμματα, μέσα από το έργο ντόπιων συγγραφέων και ποιητών, θα πρέπει να είναι ένα από τα πρώτα μελήματα της Περιφέρειάς μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα ποίησης και λογοτεχνίας της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Έβρου, διοργανώνει στις 9-10-2011 στο Δημοτικό θέατρο Φερών εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση του ποιητικού έργου του συμπατριώτη μας φιλολόγου και ποιητή Θεόδωρου Μουσίκα. Μέσα από μία ενδοσκόπηση στα μύχια της ανθρώπινης ψυχής και με μια ευρύτατη φιλοσοφική θεώρηση των πραγμάτων, ο ποιητής Θεόδωρος Μουσίκας, μετουσιώνει τη σύγχρονη πραγματικότητα σε στίχους και εικόνες. Η εκδήλωση, αφενός, δίνει την ευκαιρία στο αναγνωστικό κοινό να έρθει σε επαφή με το έργο του αναγνωρισμένου Θρακιώτη ποιητή, μέσα από την παρουσίαση των ποιητικών συλλογών του και των μελοποιημένων ποιημάτων του. Αφετέρου, δίνει την ευκαιρία στην τοπική κοινωνία, μέσα από την ανάδειξη του έργου ενός καλλιτέχνη, να επιβραβεύσει τις προσπάθειες όλων των τοπικών δημιουργών και ανθρώπων των γραμμάτων, που συμβάλλουν, ο καθένας με τον τρόπο του, στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας, δίνοντας έτσι το έναυσμα και στους νέους καλλιτέχνες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στον τομέα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Θεωρώντας ότι με τέτοιου είδους εκδηλώσεις στηρίζεται η ντόπια καλλιτεχνική δημιουργία και γίνεται ένα μικρό βήμα για να έρθουν οι νέοι πιο κοντά στην τέχνη του λόγου και στους ανθρώπους της, βλέποντας έναν δάσκαλό τους να αναδεικνύεται με το συγγραφικό του έργο, εισηγούμαστε τη συμμετοχή της Π.Α.Μ.Θ.- Π.Ε.Έβρου στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης, καλύπτοντας τη δαπάνη του έντυπου υλικού προβολής της. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

              ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη δαπάνης ύψους 300 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) της πιο πάνω διοργάνωσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχονται από ΚΑΠ και αφορούν το έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011». Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

                     Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με την ομάδα ποίησης και λογοτεχνίας της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. παρουσίασης βιβλίου του ποιητή Θεοδώρου Μουσίκα και την κάλυψη δαπάνης ύψους 300 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχονται από ΚΑΠ και αφορούν το έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011». Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 448/2011.

                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                        ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ  ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 420 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 11:03
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 447 2011 Απόφαση 449 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή