Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 449

 Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Του Πρακτικού αριθ. 32/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 449 /2011 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Σύλλογο ΑΡΓΩ, Φεστιβάλ λατινοαμερικάνικων χορών. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 3 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4075/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος και 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 449 : Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 6245/23-9- 2011 έγγραφό της , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Οι προσπάθειες των τοπικών πολιτιστικών φορέων να διοργανώνουν πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, μέσω των οποίων προάγουν τον πολιτισμό και αθλητισμό στην περιοχή μας, προσελκύουν νέους επισκέπτες και παράλληλα δίνουν την ευκαιρία στους κατοίκους της να διασκεδάσουν, αποτελούν, μέσα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, παράδειγμα προς μίμηση και χρήζουν επιβράβευσης. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται τα τελευταία χρόνια ο Αναπτυξιακός, Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Παλιννοστούντων και μη «ΑΡΓΩ», που έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2002, από την ανάγκη υποστήριξης των μεταναστών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αλλά κατάφερε σύντομα να δραστηριοποιηθεί και στον τομέα του πολιτισμού και μέχρι στιγμής έχει παρουσιάσει μια σειρά προσεγμένων εκδηλώσεων, ενώ μέλη του δεν είναι πλέον μόνο παλιννοστούντες, αλλά και άλλοι πολίτες της περιοχής, που ενδιαφέρονται πραγματικά για την τέχνη και ιδιαίτερα για το χορό. Η διοργάνωση του Alexandroupolis Latin Dance Festival ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2004, ως μία πρώτη προσπάθεια να γίνει γνωστός ο αθλητικός χορός στην περιοχή μας, με τη συμμετοχή ζευγαριών χορευτών- αθλητών από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Σήμερα πλέον, μετά από μία επιτυχημένη πορεία 7 ετών, έχει γίνει θεσμός και έχει ανοίξει τις πόρτες του και για αθλητές από άλλες χώρες. Στο φετινό latin dance festival θα συμμετέχουν 20 αθλητές- χορευτές από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Αρμενία και τη Γεωργία, χώρες όπου ο αθλητικός χορός έχει ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη εδώ και χρόνια, οι οποίοι θα λάβουν μέρος σε έναν φιλικό ομαδικό αγώνα, με υπέροχη μουσική και εντυπωσιακά shows. Την αποστολή της Αρμενίας θα συνοδεύει εκπρόσωπος του Δήμου του Ερεβάν, και της Γεωργίας, ο Αντιπρόεδρος της Χοροαθλητικής Ομοσπονδίας της χώρας. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011 στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Αλεξανδρούπολης και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Με σκοπό να προάγουμε τον αθλητικό χορό στον τόπο μας, να δώσουμε την ευκαιρία στους συμπολίτες μας και ιδίως στους νέους να εξοικειωθούν και να ασχοληθούν με ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ευγενή αθλήματα, να προάγουμε τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στην περιοχή μας, καθιερώνοντας το φεστιβάλ ως έναν επίσημο θεσμό της πόλης, και να προσφέρουμε μερικές στιγμές διασκέδασης και ψυχαγωγίας στους κατοίκους της, προτείνουμε τη συμμετοχή της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε.Έβρου στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Η Π.Ε.Έβρου θα καλύψει τη δαπάνη εκτύπωσης έντυπου υλικού με το οποίο θα προβληθεί η προαναφερθείσα εκδήλωση, που ανέρχεται στα 600 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071.
ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011». Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

            ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη δαπάνης εκτύπωσης έντυπου υλικού με το οποίο θα προβληθεί η πιο πάνω εκδήλωση, που ανέρχεται στα 600 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011». ΑΔΑ: 45Ο47ΛΒ-71Ν Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

                     Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
                       (Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά)

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Σύλλογο ΑΡΓΩ, Φεστιβάλ λατινοαμερικάνικων χορών και την κάλυψη δαπάνης εκτύπωσης έντυπου υλικού με το οποίο θα προβληθεί η πιο πάνω εκδήλωση, που ανέρχεται στα 600 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011». Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Παύλος Δαμιανίδης , ο οποίος ψήφισε Κατά. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 449/2011.

                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                        ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ  ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 408 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 10:51
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 448 2011 Απόφαση 450 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή