Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 419

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 419 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης  εικονογραφημένου παραμυθιού από μαθητές με θέμα την οδική συμπεριφορά οδηγών και πεζών με την υποστήριξη της Περιφέρειας ΑΜΘ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου  2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7)  Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 419 : Εισηγούμενη το όγδοο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου &  Τουρισμού της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. Α4/282/26-9-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Η κα Σωτηρία Κυρμανίδου είναι κοινωνική λειτουργός – εκπαιδευτικός και  συγγραφέας η οποία έχει διακριθεί δύο φορές από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών για το έργο της . Επισκεπτόμενη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το 1ο Δημοτικό  Σχολείο και το μειονοτικό σχολείο ΜΑΝΣΤΑΝΛΗ συναντήθηκε με πάνω από 400 μαθητές, παρουσιάζοντας το συγγραφικό της έργο και δη τα παραμύθια της. Ενθουσιασμένη από την  δουλειά των παιδιών συνεργάστηκε μαζί τους στην εικονογράφηση ενός παραμυθιού που μιλάει για την σωστή οδική συμπεριφορά οδηγών, πεζών, την πρόληψη στο συγκεκριμένο θέμα  με ευχάριστο και παιδαγωγικό τρόπο .Το αποτέλεσμα θα είναι η δουλειά των μαθητών που αναδείχθηκαν σπουδαίοι εικονογράφοι, πράγμα άκρως συγκινητικό για τη συγγραφέα, αλλά  και για τους μαθητές που θα κρατήσουν στα χέρια τους το βιβλίο, απολαμβάνοντας τις δημιουργίες τους. Το παραμύθι θα διανεμηθεί σε δημοτικά σχολεία της περιοχής. Για τον λόγο αυτό, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της έκδοσης του εντύπου , ύψους 2.500,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του  Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την έκδοση εικονογραφημένου παραμυθιού από μαθητές με θέμα την οδική συμπεριφορά οδηγών και πεζών με την υποστήριξη της Περιφέρειας ΑΜΘ και την κάλυψη μέρους  δαπανών του προϋπολογισμού της έκδοσης του εντύπου , ύψους 2.500,00€ , σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ  0844 οικονομικού έτους 2011. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 419/2011.

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                                      ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                          ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                                  ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                          ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 407 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012 12:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 418 2011 Απόφαση 421 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή