Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 207

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 207 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ στην αναβίωση του εθίμου Αη Γιάννη Κλήδονα.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 22 Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2036/20-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Ιωάννης Τελλίδης (αναπληρωματικο) μέλος 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 5) Γεώργιος – Παύλος Ζησίμου (αναπληρωματικό) μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 3) Μαρία Γκουγκουσκίδου, 4) Σταύρος Καβαρατζής μέλος , οι οποίες απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 207: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. 1383/21-6-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Συνοικισμού Στρατώνων Κομοτηνής, αναβιώνει κάθε χρόνο το έθιμο του Αη Γιάννη του Κλήδονα, που πραγματοποιείται στις 23 Ιουνίου στην πλατεία Καραϊσκάκη του συνοικισμού των Στρατώνων. Συμβάλλοντας στην τόνωση της πολιτιστικής ανάπτυξης και την διατήρηση της παράδοσης, η
υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση κάλυψης μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης, ύψους 600 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη δαπάνη ύψους 600,00 €, σε βάρος του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011 για την συνδιοργάνωση της αναβίωσης του εθίμου Αη Γιάννη Κλήδονα, στην ΠΕ Ροδόπης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 207 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 456 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 08:47
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 206 2011 Απόφαση 208 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή