Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 206

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 206 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών ΑΜΘ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1942/9-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 206: Εισηγούμενος το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.3852/2010, οι Περιφερειάρχες, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της Περιφέρειας μετά από απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση των μετακινήσεων του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 20-6-2011. 

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών που πραγματοποιήθηκαν έως 20-6-2011 ως εξής:
A) Περιφερειάρχη ΑΜΘ Αριστείδη Γιαννακίδη
1. 29/5/2011 Αθήνα – Εκδηλώσεις στην Αθήνα για την 91η Επέτειο της Απελευθέρωσης της Θράκης.
2. 7/6/2011 με 8/6/2011 Αθήνα – Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή.
3. 10/6/2011 – Συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τον Υφυπουργό Παναγιώτη Ρήγα, με θέμα τα επιχειρησιακά προγράμματα των Περιφερειών.
Β) Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης Παύλο Δαμιανίδη
1. 3/6/2011 με 4/6/2011 Αθήνα - Σύσκεψη στην Ένωση Περιφερειών.
Γ) Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης Φώτη Καραλίδη
1. 1/6/2011 με 3/6/2011 Αθήνα- Επίσκεψη στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ε. Βενιζέλο.
2. 7/6/2011 με 8/6/2011 Αθήνα – Συνάντηση φορέων της Θράκης για το θέμα των λαθρομεταναστών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή.
Δ) Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου 1. 7/6/2011 με 8/6/2011 Αθήνα – Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 206 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 417 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 08:57
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 205 2011 Απόφαση 207 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή