Επιτροπή Ανάπτυξης

2011 Πρακτικό 2

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/31-5-2011

Στo Πόρτο Λάγος, σήμερα, 31 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση στην Αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, η Επιτροπή Πολιτισμού-Τουρισμού, ύστερα από την υπ.αριθμ. οικ.ΠΕ-ΑΜΘ 35/23-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν.3852/2010.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2. Τσολάκ Σουάτ, Μέλος
3. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά, Μέλος
4. Ματζιάρης Αντώνιος, Μέλος
5. Παπαδόπουλος Στυλιανός, Μέλος
6. Σερεφιά Σουλτάνα, Μέλος
7. Πατήρας Νικόλαος, Μέλος
8. Παπαδόπουλος Κίμων, Μέλος
9. Πατακάκης Αργύριος, Μέλος
10. Πέτροβιτς Δημήτριος, Μέλος
11. Χατζή Μεμίς Τουρκές, Μέλος
12. Ποτόλιας Χρήστος, Μέλος
13. Πουρνάρα Μαρίκα, Αναπληρωματικό Μέλος
14. Μακρής Αθανάσιος, Π.Σ., Παρατηρητής
Καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης άσκησε η υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κα.Πεσυρίδου Αθηνά.Σε σύνολο 14 μελών ήταν παρόντες 11 τακτικά και 1 αναπληρωματικό. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :
α. Εκλογή Αντιπροέδρου.
β. Ενημέρωση Μελών για την παρούσα κατάσταση και τις τρέχουσες δράσεις.
γ. Εξέταση αναγκαιότητας δημιουργίας Περιφερειακού Τουριστικού Περιηγητικού  Οδηγού.
ΘΕΜΑ 1Ο: Εκλογή Αντιπροέδρου
Υποβλήθηκαν υποψηφιότητες από τα μέλη της Επιτροπής κ.Πατακάκη Αργύρη, Περιφερειακό Σύμβουλο Δράμας και τον κ.Πέτροβιτς Δημήτριο, Περιφερειακό Σύμβουλο Έβρου. Ακολούθησε διάλογος και εν συνεχεία ο κ.Πατακάκης Αργύρης απέσυρε την υποψηφιότητά του.
ΑΠΟΦΑΣΗ 1Η : Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο κ.Πέτροβιτς Δημήτριος.
ΘΕΜΑ 2Ο: Ενημέρωση Μελών για την παρούσα κατάσταση και τις τρέχουσες δράσεις.
Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν για την παρούσα κατάσταση, όσον αφορά τις τρέχουσες δράσεις της Περιφέρειας και συγκεκριμένα την προβολή της Περιφέρειας στο Σισμανόγλειο Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη και το Kavala Air Show. Επίσης, για τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια σύσκεψης που προηγήθηκε με τους Προέδρους των Φορέων Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων της Περιφέρειας, υπηρεσιακών παραγόντων και επαγγελματιών οικοτουρισμού.
ΘΕΜΑ 3Ο : Εξέταση αναγκαιότητας δημιουργίας Περιφερειακού Τουριστικού Περιηγητικού Οδηγού.
Το μέλος της Επιτροπής κα.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά, Περιφερειακός Σύμβουλος Έβρου, εισηγήθηκε την ανάγκη δημιουργίας σύγχρονου τουριστικού οδηγού για την Περιφέρεια, προσαρμοσμένου στα σύγχρονα δεδομένα και την σύγχρονη αισθητική.
ΑΠΟΦΑΣΗ 2Η : Η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση για την δημιουργία Περιφερειακού Τουριστικού Περιηγητικού Οδηγού. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι το έργο αυτό θα προταθεί στο υπό κατάρτιση Τεχνικό Δελτίο του Έργου του ΕΣΠΑ που αφορά την τουριστική προβολή της Περιφέρειας.
Στο σημείο αυτό λύεται η σύσκεψη και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τα Μέλη
Πολιτισμού-Τουρισμού Τσολάκ Σουάτ
Παπακοσμάς Κωνσταντίνος Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
Ματζιάρης Αντώνιος
Παπαδόπουλος Στυλιανός
Σερεφιά Σουλτάνα
Πατήρας Νικόλαος
Παπαδόπουλος Κίμων
Πατακάκης Αργύριος
Πέτροβιτς Δημήτριος
Χατζή Μεμίς Τουρκές
Ποτόλιας Χρήστος
Πουρνάρα Μαρίκα

Διαβάστηκε 715 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 11:50
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Πρακτικό 3 2011 Πρακτικό 1 »

Αναζήτηση Επιτροπή Ανάπτυξης

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή