Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης & Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/04-02-98 Β΄) για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση τη

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης & Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/04-02-98 Β΄) για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας«Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση της ενέργειας «Διαχείριση και Συντονισμός»(Πακέτο Εργασίας 1/WP1) και «Μελέτη αξιολόγησης» (Πακέτο Εργασίας 3/WP3) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου''Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups/Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων'' '' και ακρωνύμιο 'GIMMIE SHELTER' του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά προϋπολογισμού μέχρι εξήντα πέντε χιλιάδες σαράντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (65.040,65¤) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών

 

-Περίληψη

- Τευχος Προκήρυξης

- Διευκρινίσεις 18-03-2014

Διαβάστηκε 1132 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 10:32

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή