Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Διευκρινίσεις επί του αριθ. 4187/19.12.2014 (ΑΔΑ: 7Ι22ΟΡΡΨ-ΙΜ5) Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (αρ.προκήρυξης: 12/2014, α/α ΕΣΗΔΗΣ 4108) που αφορά την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα»

Διευκρινίσεις επί του αριθ. 4187/19.12.2014 (ΑΔΑ: 7Ι22ΟΡΡΨ-ΙΜ5) Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (αρ.προκήρυξης: 12/2014, α/α ΕΣΗΔΗΣ 4108) που αφορά την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» αναφορικά με την υλοποίηση της ενέργειας «Διαχείριση και Συντονισμός» (Πακέτο Εργασίας 1/WP1), «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» (Πακέτο Εργασίας 2/WP2) και «Διασυνοριακό δίκτυο συνεργασίας για την προστασία ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων» (Πακέτο Εργασίας 4/WP4) στο πλαίσιο του έργου «GIMMIE SHELTER/Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups/ Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων (παιδιών)», του Προγράμματος 'Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013'.

Περισσότερα...

Διαβάστηκε 791 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή