Προκηρύξεις ΠΕ Ροδόπης

Γνωστοποιείται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την αρ.ΔΔοικ3145/1-9-2020 (ΑΔΑ-68117ΛΒ-9ΕΙ) Προκήρυξη του Περιφερειάρχη ΑΜΘ αναφορικά με την πρόσληψη ενός ειδικού συμβούλου

του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας είναι από 16-9 -2020 έως και 22-9-2020.

                                                                                Από τη Δ/νση Διοίκησης

                                                                                Περιφέρειας ΑΜΘ

Διαβάστηκε 113 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή