Διαβούλευση

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 22,5 MW, στη θέση «ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΣ», και συνοδά έργα βελτίωσης υφιστάμενης και διάνοιξης νέας οδοποιίας και κατασκευής γραμμής μέσης τάσης

για την διασύνδεση με τον υφιστάμενο Υ/Σ ανύψωσης τάσης 33/150kV, στη θέση «ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ», εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης».

Διαβάστηκε 54 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή