Διαβούλευση

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 114/03-02-2017 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 143163/25-10-2023 απόφαση, για την κατασκευή και λειτουργία του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)

συνολικής ισχύος 40,5MW στη θέση «Όρη Λεκάνης» της Δ.Ε. Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου της Π.Ε. Δράμας.

Διαβάστηκε 63 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή