Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, τοποθέτηση και καθαρισμό ενός τυμπάνου φωτοτυπικού μηχανήματος

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/3965/12-11-2020, με αριθμό ΑΔΑ: 9Β1Υ7ΛΒ-7Μ5 προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την προμήθεια, τοποθέτηση και καθαρισμό ενός τυμπάνου φωτοτυπικού μηχανήματος (KONICA MINOLTA Bizhub 227) μέχρι 300 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο.
Διαβάστηκε 63 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή