Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ», για το χρονικό διάστημα από 01-09-2020 και για ένα έτος (έως 31-08-2021), με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2021)

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ», για το χρονικό διάστημα από 01-09-2020 και για ένα έτος (έως 31-08-2021), με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2021), συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 60.000,00 € ,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (48.387,09 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σε βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0879.0001 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ.πρωτ.03/οικ.1857/05/06/2020 .

(ΑΔΑ: 68Τ77ΛΒ-Ο3Ω ΑΔΑΜ:20REQ006825562/05-06-2020).

( CPV 79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά μέχρι και τις 20/07/2020   ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. και μπορεί να συμμετέχει υποβάλλοντας προσφορά, σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας και η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού.

Οι προσφορές κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο, αυτοπροσώπως ή από νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο, σε σφραγισμένο φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα στον 2ο όροφο ,στο γραφείο 233 της Γραμματείας της Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καβάλας και πρωτοκολλώνται.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

(Ε. Αντίστασης 20, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ,Τηλ. 2513503298-215, ΦΑΞ 2510291-610, 2ος όροφος, 214-215 γραφείο).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Διαβάστηκε 87 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 15:14

Τελευταία άρθρα από τον/την Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Καβάλας m.foytsitzidoy

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή