Προκηρύξεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σε όλο το Νομό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αλεξανδρούπολη 4-5-2016

Αριθ. Πρωτ. οικ.2188

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών, για την ετήσια συντήρηση διακοσίων σαράντα οχτώ (248) κλιματιστικών, ο αριθμός κατά προσέγγιση, των υπηρεσιών της σε όλο το νομό.

Οι προσφορές να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι 11-5-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Καραολή & Δημητρίου 40 Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος, γραφείο 5 ο, Τηλέφωνο 25513-50442, fax 25513-50404, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την οικονομική προσφορά να υποβάλλουν αντίγραφο της σχετικής επαγγελματικής τους άδειας.

Η οικονομική προσφορά να δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, ανά τεμάχιο και για το σύνολο των κλιματιστικών, χωρίς να συμπεριλαμβάνει το Φ.Π.Α.

Η συνολική καθαρή αξία (χωρίς Φ.Π.Α) θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών και την ανάδειξη μειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 251 του Ν.4281/2014.

Η δαπάνη προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4072.0869.0001 οικ. έτους 2016

Οι ετήσιες εργασίες συντήρησης των κλιματιστικών θα περιλαμβάνουν :

1.Τον καθαρισμό του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας και τον ψεκασμό με ειδικό βακτηριοκτόνο απολυμαντικό (όπου υπάρχει πρόσβαση)

2.Τον καθαρισμό του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας και τον ψεκασμό με ειδικό βακτηριοκτόνο απολυμαντικό

3.Τον καθαρισμό και πλύσιμο των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας

4.Τον καθαρισμό και έλεγχο για τυχόν διαρροές της αποχέτευσης της κλιματιστικής μονάδας

5.Τον έλεγχο για τις μονώσεις των ψυκτικών σωληνώσεων

6.Τις μετρήσεις πιέσεων και θερμοκρασιών λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων

7.Τον καθαρισμό και έλεγχο απόδοσης των ανεμιστήρων της κλιματιστικής μονάδας

8.Τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συμπιεστή της κλιματιστικής μονάδας

9.Την πλήρωση με ψυκτικό μέσο (ΦΡΕΟΝ) των κλιματιστικών, όπου κριθεί απαραίτητο, για να επιτευχθεί η σωστή απόδοση τους (το φρεον θα χρεώνεται έχτρα)

10.Τον προληπτικό έλεγχο των κυριοτέρων εξαρτημάτων όπως: ηλεκτρονική πλακέτα απόψυξης πρεσσοστάτης, βαλβίδες ψυκτικών κλπ.

Η συντήρηση των κλιματιστικών θα συνοδεύεται από βεβαίωση συντήρησης στην οποία ο μειοδότης θα αναγράψει το βακτηριοκτόνο απολυμαντικό και το καθαριστικό που θα χρησιμοποιηθούν.

Η υπηρεσία δύναται να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της προαίρεσης (αυξομείωση ποσότητας), βάσει του άρθρου 2, § 2β του Π.Δ 118/2007.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. του Π.Δ. 118/07 (Α΄ 150) χωρίς από την απόφασή της αυτή να εδραιώνεται αξίωση κατά του Δημοσίου υπό των διαγωνιζομένων.

Για την παροχή των υπηρεσιών θα υπογραφεί σχετική σύμβαση με το μειοδότη. Η πληρωμή θα γίνει με την ολοκλήρωση των εργασιών, την αρχική βεβαίωση από την κάθε υπηρεσία και την παραλαβή του τιμολογίου από αρμόδια επιτροπή, η συγκρότηση της οποίας έγινε με την αριθμ. ¼-1-2016 (ΑΔΑ: 67037ΛΒ-9ΦΔ) Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.

Η εξόφληση του τιμολογίου, συνοδευόμενου από φορολογική και ενδεχομένως ασφαλιστική ενημερότητα (θα εξαρτηθεί από το ύψος της δαπάνης), θα γίνει σε διάστημα 10 ημερών από την έκδοσή του. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη.

Μ.Ε.Π

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

Βασίλειος Τερζούδης

Διαβάστηκε 767 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 04 Μαΐου 2016 15:04

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή