Διαβούλευση

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του για τη λειτουργία της Κ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. με αντικείμενο την αποθήκευση –επεξεργασία – μεταποίηση παλαιών μετάλλων & σιδήρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ. 2376 /11-01-2017 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του για τη λειτουργία της Κ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. με αντικείμενο την αποθήκευση –επεξεργασία – μεταποίηση παλαιών μετάλλων & σιδήρων, την προσωρινή αποθήκευση διαμελισμό αποβλήτων συσσωρευτών την προσωρινή αποθήκευση Α.Λ.Ε. την προσωρινή αποθήκευση – διαλογή & χειρονακτική επεξεργασία Α.Η.Η.Ε. και την προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασιών που βρίσκεται στο Αγρόκτημα Αμφιτρίτης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Έβρου, (Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Η ΓΝΩΜΗ του Έβρου με αριθ. πρωτ. ΔΔ195/17-1-2017.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 702 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή