Διαβούλευση

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του «ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ε.Ε.» αναφορικά με την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευσης λατομείου σχιστόλιθων 20.034 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Τεπές – Παληό Ακροβούνι», Δ.Κ. Ελευθερούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ.5135/1932/Φ2114/16-12-2016 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του «ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ε.Ε.» αναφορικά με την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευσης λατομείου σχιστόλιθων 20.034 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Τεπές – Παληό Ακροβούνι», Δ.Κ. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ της Καβάλας με αριθ. πρωτ. ΔΔ12/3-1-2017.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 735 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή