Διαβούλευση

Ανακοίνωση αναφορικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Διαχείρισης εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) με συνημμένο τεύχος Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) για την περιοχή του έργου, από την Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με αριθ. πρωτ. 44324/1449/24-09-2014, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Διαχείρισης εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) με συνημμένο τεύχος Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) για την περιοχή του έργου, για το λατομείο μαρμάρου, έκτασης 96.687,35 τ.μ., στη θέση «Ξηρόξυλα», Τ.Κ. Παναγιάς, Δήμου Θάσου, από την Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε., η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας, (Διοικητήριο, Καβάλα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ του Ν. Καβάλας με αριθ. πρωτ ΔΔ5780/14-10-2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 861 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή