Διαβούλευση

Ανακοίνωση αναφορικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της Θ. ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ& ΣΙΑ Ο.Ε.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ.3904/1721/2-10-2014 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της Θ. ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ& ΣΙΑ Ο.Ε., το οποίο συνοδεύει την αριθ. πρωτ. 5243πε/1433/31-01-2014 Απόφαση Έγκρισης Π.Ο. για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών εμβαδού 216.000 τ.μ., που βρίσκονται στην θέση «Ξηροβούνι», Τ.Κ. Αγοράς, Δήμου Δοξάτου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας, (Διοικητήριο, Δράμας), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ της Δράμας με αριθ. πρωτ ΔΔ5778/14-10-2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 786 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014 08:56

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή