Διαβούλευση

Ανακοίνωση αναφορικά για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Δανειοθάλαμοι αδρανών υλικών στις θέσεις «Αγροκτήματος Κομάρων» Δ.Ε. Κομάρων και «Αγροκτήματος Μικρής Δοξιπάρας» Δ.Ε. Κυπρίνου του Δήμου Ορεστι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β΄/15-1-2014 ανακοινώνεται ότι:

    Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ.2589/3-07-2014 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Δανειοθάλαμοι αδρανών υλικών στις θέσεις «Αγροκτήματος Κομάρων» Δ.Ε. Κομάρων  και «Αγροκτήματος Μικρής Δοξιπάρας» Δ.Ε. Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας στο Ν. Έβρου, από την «Κ/Ξ ΔΑΓΡΕΣ ΑΤΕ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ»,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αλεξανδρούπολης, (Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Αλεξανδρούπολη), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

    Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ του Έβρου με αριθ. πρωτ ΔΔ4159/10-7-2014

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΙΑΣ

Σχετικό αρχείο 

Διαβάστηκε 551 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014 07:54

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή