Διαβούλευση

Ανακοίνωση αναφορικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αεριοποίησης και ανεξάρτητος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με αριθ. πρωτ.οικ. 2706/27-6-2014, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αεριοποίησης και ανεξάρτητος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου εγκατεστημένης ισχύος 0,995 ΜWel, της εταιρείας «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΙΚΕ», στο αγρόκτημα Προσοτσάνης αγροτεμάχια (280 & 281), Δ.Δ. Προσοτσάνης Δήμου Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας, (Διοικητήριο, Δράμας), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ της Δράμας με αριθ. πρωτ ΔΔ3986/2-7-2014.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΙΑΣ

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 1172 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή