Διαβούλευση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΣΕΚ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΤΟΠΟΣ

2

11-12-2018

ΤΡIΤΗ

12:00

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

 

 

Πίνακας μελών Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)

α/α

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

1.

Μπότσαρης Παντελεήμων

Καθηγητής ΔΠΘ

Πρόεδρος

2.

Σουκουλιάς Πέτρος

Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ε&Κ (ΕΣΕΚ)

Αντιπρόεδρος

3.

Χουβαρδάς Κων/νος

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ

Γραμματέας

4.

Μπαντέκας Δημήτριος

Πρύτανης ΑΤΕΙ ΑΜΘ, Καθηγητής ΑΤΕΙ ΑΜΘ

Τακτικό

5.

Καραφυλλίδης Ιωάννης

Καθηγητής ΔΠΘ

Τακτικό

6.

Γκαϊντατζής Γεώργιος

Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ

Τακτικό

7.

Μπρούφας Γεώργιος

Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ

Τακτικό

8.

Μαλλίνης Γεώργιος

Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ

Τακτικό

9.

Χριστοφορίδης Αχιλλέας

Καθηγητής ΑΤΕΙ ΑΜΘ

Τακτικό

10.

Πάρτσιας Χρήστος

Στέλεχος Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ

Αναπληρωτής Γραμματέας

11.

Γαλιατσάτου Παναγιώτα

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Τακτικό

Παρόντα Μέλη: Όσων τα ονόματα και λοιπά στοιχεία δεν σκιάζονται στον παραπάνω πίνακα

Τακτικά Μέλη που αν και προσκλήθηκαν, δεν προσήλθαν.

1.       Χουβαρδάς Κων/νος

2.       Μαλλίνης Γεώργιος

3.       Γαλιατσάτου Παναγιώτα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου:

Β. Πιτσινίγκος, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ΑΜΘ και Π. Κουδουμάκης, Προϊστάμενος Μονάδας Α’ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ΑΜΘ.

Κ. Καλούδης, Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Περιφέρειας ΑΜΘ και Π. Χουρίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας ΑΜΘ.

Η παρουσία των παραπάνω στην εν λόγω συνεδρίαση, αφορά μόνο στην παροχή στοιχείων για τα σχετικά θέματα και αποχωρούν πριν τη λήψη απόφασης.

Χρέη πρακτικογράφου του Συμβουλίου εκτελούν οι κ. Μαρία Λειβαδιώτου και Αναστασία Λαμπρινίδου.

 

ΤΜΗΜΑ Ι: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΣΕΚ

α/α

Θέμα

Εισηγητής

Α.Π.

Απόφαση

Ενέργεια

1

Ενημέρωση των μελών του ΠΣΕΚ

ΠΣΕΚ

 

Ενημερώνεται το ΠΣΕΚ για τα παρακάτω θέματα:

 

1.1

1η Πανελλήνια Συνάντηση των ΠΣΕΚ

Πάτρα, 23/11/2018

Παρουσίαση για τα πεπραγμένα της συνάντησης από τους κ. Π. Μπότσαρη και Π. Σουκουλιά.

 

Επιπλέον, για τα θέματα:

     

1.2

Οργάνωση ιστοσελίδας ΠΣΕΚ

ΠΣΕΚ

 

Παρουσίαση της ιστοσελίδας της Περιφέρειας   Δυτικής Ελλάδος από κ. Π. Μπότσαρη.     Το Συμβούλιο αποφάσισε να εμφανίζεται το ΠΣΕΚ στο site της Περιφέρεις ΑΜΘ στα συλλογικά όργανα και να λάβουν e-mail τα μέλη του Προεδρείου.

 

1.3

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΑΜΘ, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΑΜΘ

ΠΣΕΚ

 

Παρουσίαση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού   από τον κ. Κ. Καλούδη και την κ. Π. Χουρίδου. Αποφασίστηκε η διεξοδικότερη παρουσίαση της Δ/νσης σε μελλοντική συνεδρίαση και η εξέταση της δυνατότητας συνεργασίας με το ΠΣΕΚ ΑΜΘ.

Οι κ. Β. Πιτσινίγκος και Π. Κουδουμάκης, εκπρόσωποι της Ε.Υ.Δ. ΑΜΘ, αναφέρθηκαν κυρίως στην RIS3 και στις προκηρύξεις που εκδόθηκαν, καθώς και στη δυνατότητα προκήρυξης θέσεων μέσω Τεχνικής Βοήθειας.

 

2

Επικύρωση πρακτικών της συνεδρίασης του ΠΣΕΚ, με ημερομηνία 21-11-2018

ΠΣΕΚ

 

Έγκριση

 

ΤΜΗΜΑ IΙ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

α/α

Θέμα

Εισηγητής

Α.Π.

Απόφαση

Ενέργεια

1

Κανονισμός Λειτουργίας ΠΣΕΚ

ΠΣΕΚ

 

Παρουσίαση του κανονισμού από τον κ. Π. Μπότσαρη.   Αποφασίστηκε να σταλεί για νομικό έλεγχο και συζητήθηκε η πιθανότητα προσθήκης της υποστήριξης του ΠΣΕΚ ΑΜΘ από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

 

2

Επικαιροποίηση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΑΜΘ για το 2019

ΠΣΕΚ

 

Παρουσίαση από τον κ. Π. Σουκουλιά της RIS3 και συζήτηση ανάγκης επικαιροποίησής της.   Συνεργασία με ΕΥΔ ΑΜΘ για αποδοτικότερο σχεδιασμό των προκηρύξεων, με βάση τα πλεονεκτήματα της Περιφέρειας ΑΜΘ, επιτυχημένες πρακτικές, απλούστευση διαδικασίας υποβολής προτάσεων (π.χ. 2 φάσεις υποβολής, πρώτα συνοπτική περιγραφή και μετά τα δικαιολογητικά, αναλόγως του αποτελέσματος) και ουσιαστική κινητοποίηση σε συνεργασία με Επιμελητήρια. Προτάθηκε να ερευνηθούν οι λόγοι για τη χαμηλή έως τώρα συμμετοχή σε προτάσεις της ΠΑΜΘ και να καταγραφούν οι επιχειρήσεις της ΠΑΜΘ με τμήμα Ε&Α.

 

3

Ετήσιο Σχέδιο Δράσης ΠΣΕΚ για το 2019

ΠΣΕΚ

 

Θα ξεκινήσει προεργασία από τους κ. Π. Μπότσαρη και Π. Σουκουλιά για να δημιουργηθεί ένα πρόχειρο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης, χωρισμένο σε δύο εξάμηνα. Αποφασίστηκε η σύσταση ομάδων 5-7 ατόμων, αποτελούμενες από μέλη του Συμβουλίου και 4-6 εξωτερικούς, και ζητήθηκαν προτάσεις από τα μέλη για τον αριθμό και το αντικείμενό τους.

 

4

Οικονομικά ΠΣΕΚ

ΠΣΕΚ

 

Συζητήθηκε ο τρόπος κάλυψης των εξόδων από τους πόρους της Περιφέρειας ΑΜΘ.

 

 

Οι συνεδριάσεις του ΠΣΕΚ είναι μυστικές σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 10 του ΚΔΔ/σιας (ν. 2690/1999) και του ν. 2472/1997 συνεπώς δεν επιτρέπεται η χρήση κάθε είδους τεχνικού μέσου για τη βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση και κάθε μορφή λήψης αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων.

Στο σημείο αυτό και ώρα 15:30 μ.μ. λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     
     

Πάρτσιας Χρήστος

 

Μπότσαρης Ν. Παντελεήμων

Διαβάστηκε 2062 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ »

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή