Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Καβάλας

Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων -Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοσίας σύμβασης του έργου: "Ασφαλτικές εργασίες στο Εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας"

            Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προτίθεται να προβεί, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης,  μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμών έργων της παρ. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

           Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοσίων συμβάσεων του έργου: "Ασφαλτικές εργασίες στο Εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας"

Προϋπολογισμού:

 1.200.000,00€

(με ΦΠΑ 24%)

              Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 31.12.2020 και ώρα 10:00  πμ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr). Η επιτροπή της  παρ. 5.3 του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017, για την διεξαγωγή κλήρωσης, είναι τριμελής και θα αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

               1) Κυπραίο Γεώργιο, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό, αν. Προϊστάμενο Τμήματος Συγκ. Έργων.

               2) Τσιμηρίκα Μαρία  Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, εγγεγραμμένος χρήστης Μη.Μ.Ε.Δ.

               3)  Βασιλειάδη Νικόλαο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ εγγεγραμμένος χρήστης Μη.Μ.Ε.Δ.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της ΠΑΜΘ και του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών http://www.pamth.gov.gr, www.ggde.gr αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της ανωτέρω σχετικής ΥΑ και την παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Διαβάστηκε 564 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020 08:30

Τελευταία άρθρα από τον/την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας g.ziogas

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή