Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Παύση ισχύος θεώρησης υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ) του ΚΑΔΗΡ – ΟΓΛΟΥ ΜΠΑΡΗ που λειτουργούσε στην οδό Νικομηδείας 14 στην Αλεξ/πολη της Π.Ε. Έβρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καραολή και Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικ : 681 00

Πληροφορ : Πεταλάς Κων/νος

Τηλέφωνο : 25513 50528

Fax : 25513 50526

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Αλεξ/πολη 04-02- 2015

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 467

 

ΘΕΜΑ: ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ) του ΚΑΔΗΡ – ΟΓΛΟΥ ΜΠΑΡΗ που λειτουργούσε στην οδό Νικομηδείας 14 στην Αλεξ/πολη της Π.Ε. Έβρου

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Την αριθ. οικ. 12684/92/21-11-2014 (ΦΕΚ 3181 Β΄/27-11-2014) Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

2. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.", 'όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ Β158/2012), '' Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση.''

4. Τον Νόμο 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), « Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Το Π.Δ. αριθ. 144/23-12-2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010), «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

6. Την αριθ. ΔΔ.οικ: 5320/22-09-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης, «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

7. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α112/2010) ''Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.''

8. Τις διατάξεις του Ν. 3526/2007 "παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις".

9. Την αριθ. 664/13-02-2013 θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου του ΚΑΔΗΡ – ΟΓΛΟΥ ΜΠΑΡΗ που λειτουργούσε στην οδό Νικομηδείας 14 στην Αλεξ/πολη της Π.Ε. Έβρου.

10. Το από 23-01-2015 έγγραφο του ΚΑΔΗΡ – ΟΓΛΟΥ ΜΠΑΡΗ, (έλαβε αριθ. πρωτ. 304/23-01-2015) με το οποίο ενημερώνει την Υπηρεσία μας, ότι η παραπάνω δραστηριότητα έκλεισε.

11. Το γεγονός ότι από αυτοψία διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται πλέον στο χώρο η παραπάνω δραστηριότητα.

12. Την από 30-01-2015 έκθεση αυτοψίας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1 Παύουμε την ισχύ της αριθ. πρωτ 664/13-02-2013 Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου (αρτοποιείο) του ΚΑΔΗΡ – ΟΓΛΟΥ ΜΠΑΡΗ που λειτουργούσε, στην οδό Νικομηδείας 14 στην Αλεξ/πολη της Π.Ε. Έβρου.

2. Μετά την υπογραφή της παρούσας Απόφασης, η παραπάνω δραστηριότητα, διαγράφεται από το Μητρώο των εργαστηρίων και ο φάκελος τίθεται στο Αρχείο.

2. Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για λόγους νομιμότητας, μέσα σε 15 ημέρες από της κοινοποιήσεώς της ή της αναρτήσεώς της στο διαδίκτυο (άρθρο 227 του Ν 3852/2010), από οποιονδήποτε που έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.


Ο ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Διαβάστηκε 865 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 14:08

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή