Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Δηλώσεις Συγκομιδής σταφυλιών

Από τη Δ/νση Αγροτ.Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με τον καν. Ε.Κ.436/2009 όλοι οι καλλιεργητές που κατέχουν αμπελουργικές εκτάσεις με νόμιμα δικαιώματα φύτευσης άνω του ενός στρέμματος, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής , στο τμήμα Φυτικής και Ζωικής παραγωγής, Δήλωση Συγκομιδής για την αμπελουργική περίοδο 2013-2014.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 31-12-2013 και είναι απαραίτητη προκειμένου να συμμετέχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα, ή για να μπορούν νόμιμα να πωλούν αμπελοοινικά προϊόντα .

Σε περιπτώσεις που όλη ή μέρος της συγκομισθείσας ποσότητας σταφυλιών παραδίδεται σε οινοποιείο, θα πρέπει μαζί με τη Δήλωση Συγκομιδής να υποβάλλονται και φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων παραστατικών (Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια).

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ) υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής και επισυνάπτεται και η αντίστοιχη δήλωση ζημίας που έχουν υποβάλλει στον ΕΛΓΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας, στο Τμήμα Φυτ. & Ζωικής Παραγωγής, Τηλ:.2551357181

Διαβάστηκε 918 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 07 Οκτωβρίου 2013 14:53

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή