Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΟΙΚ/1914/21.05.2018 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00) Ευρώ στην επιχείρηση «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με έδρα ΒΙΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΔΑ 13 ΟΤ 31, Β΄ΦΑΣΗ, Τ.Κ. 57022 ΣΙΝΔΟΣ, Τ.Θ. 1032 και ΑΦΜ 093683423, Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, για παράβαση της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/30.8.2017) «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» και συγκεκριμένα του άρθρου 11: «Ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων» και του άρθρου 29: «Ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών» καθώς και του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/8.8.2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 22: «Διοικητικές κυρώσεις»

Διαβάστηκε 626 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή