Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Καθορισμός ανωτάτων τιμών α)σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης και β)σημεία πώλησης εντός σχολείων

Το Tμήμα Εμπορίου-Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου ενημερώνει τους καταναλωτές και επαγγελματίες της περιοχής ότι από 01-09-2013 ισχύει η υπ'αριθμ. Α2-861/2013 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 137 της οποίας, ισχύουν τα παρακάτω:

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Για λόγους δημοσίου συμφέροντος καθορίζονται ανώτατες τιμές πώλησης για τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα 1, καθώς και τα συγκεκριμένα σημεία πώλησης των προϊόντων αυτών, που κατατάσσονται στον Πίνακα 2, δεδομένου ότι, στα σημεία αυτά, εξ αντικειμένου δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός :

pinakas1

Πίνακας 2: Χώροι - σημεία στα οποία αναφέρεται ο Πίνακας 1

α) Ζώνη δικαιοδοσίας Αεροδρομίων της Χώρας.

β) Ζώνη δικαιοδοσίας αθλητικών χώρων (στάδια, γήπεδα κλπ.), έστω και αν οι χώροι αυτοί παραχωρούνται και για άλλες εκδηλώσεις, πέραν των διεξαγόμενων αθλητικών οργανώσεων.

γ) Ζώνη δικαιοδοσίας αρχαιολογικών χώρων, ανεξαρτήτως αν στους χώρους αυτούς, λειτουργεί ή όχι μουσείο αρχαιοτήτων. Χώροι περιφραγμένοι, εντός των οποίων λειτουργεί μουσείο αρχαιοτήτων, κείμενοι εκτός ζώνης δικαιοδοσίας αρχαιολογικών χώρων, θεωρούνται ως τέτοιοι χώροι.

δ) Εντός των επιβατικών πλοίων πάσης φύσεως (οχηματαγωγών ή μη), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών (όχι των κρουαζιερόπλοιων).

ε) Εντός των επιβατικών αμαξοστοιχιών του Ο.Σ.Ε και εντός των σιδηροδρομικών σταθμών του Ο.Σ.Ε.

στ) Χώρος δικαιοδοσίας κινηματογράφων και θεάτρων.

ζ) Χώρος δικαιοδοσίας Δικαστηρίων, Νοσοκομείων, Κλινικών και Ευαγών Ιδρυμάτων

η) Χώρος δικαιοδοσίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων.

θ) Χώρος δικαιοδοσίας Ιδρυμάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τεχνικών Σχολών και λοιπών Σχολών, μη κατονομαζομένων.

ι) Γενικά σε όλους τους χώρους, δημόσιους ή ιδιωτικούς, στους οποίους εξ αντικειμένου δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός.

Επί των ρυθμίσεων των ανωτέρω, θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:

α) Οι ανώτατες τιμές διάθεσης αφορούν όρθιους πελάτες και όχι καθήμενους προς τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες (παραγγελίες για σερβίρισμα από σερβιτόρους).

β) Καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας των ως άνω επιχειρήσεων και ειδικότερα καθ' όλη την διάρκεια του 24ώρου στα επιβατικά πλοία και Αεροδρόμια, είναι υποχρεωτική:

- Η κατοχή και διάθεση στον καταναλωτή εμφιαλωμένων νερών σε συσκευασία των 500 mL και 750 mL

- Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των τοστ με ζαμπόν και τυρί, τοστ με τυρί, σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, σάντουιτς με τυρί. Η υποχρέωση αυτή συνδέεται ευθέως με την επιλογή των υπόχρεων για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί ή και των δύο αυτών ειδών καθώς για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί) ή και των δύο αυτών ειδών.

γ) Η παρασκευή κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των ροφημάτων καφέ "ελληνικός - γαλλικός φίλτρου - στιγμιαίος και του ροφήματος τσάι.

δ) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή του ροφήματος καφέ "εσπρέσσο". Η υποχρέωση αυτή ισχύει, εφόσον οι υπόχρεοι διαθέτουν το σχετικό με την παρασκευή του εν λόγω καφέ μηχάνημα.

ε) Η αναγραφή στους τιμοκαταλόγους τους, πέραν των υπόλοιπων ειδών που διαθέτουν και των ειδών του Πίνακα 1 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους σε ειδικό πλαίσιο, στο οποίο αναγράφονται με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τα εξής:

"ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ - FOR CUSTOMERS THAT ARE NOT SEATED BOTTLED WATER, SANDWICHES, TOASTS, COFFEE AND TEA ARE AVAILABLE AT REGULATED PRICES".

- Τα ως άνω είδη με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους.

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ειδικά για τα σημεία πώλησης (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κλπ.) που

δραστηριοποιούνται εντός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών), τα είδη διατίθενται σε ανώτατες προκαθορισμένες τιμές ως ακολούθως :

pinakas3

Επί των ανωτέρω ρυθμίσεων, θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:

α) Απαγορεύεται η διάθεση στους μαθητές των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ροφημάτων καφέδων. Τα είδη αυτά προορίζονται μόνο για το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του σχολείου.

β) Στους χώρους όπου διατίθενται τα παραπάνω είδη τοποθετείται υποχρεωτικά

τιμοκατάλογος, ορατός από τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου, στον οποίο με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα τα εξής:

- "ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ ΑΠΛΟ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ (ΣΗΣΑΜΕΝΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ), ΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ, ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ"

- Τα είδη του Πίνακα 3 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους.

γ) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση των ειδών του Πίνακα 3 είναι υποχρεωτική όλες τις ώρες λειτουργίας των πωλητών, που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. Η εν λόγω υποχρέωση δεν αναιρεί το δικαίωμα στον υπόχρεο να επιλέξει ανάμεσα στα είδη "τοστ με τυρί - σάντουιτς με τυρί" την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο και ανάμεσα στα είδη "τοστ με τυρί και γαλοπούλα - σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα" την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο.

δ) Για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, επιτρέπεται η κατοχή και διάθεση εμφιαλωμένων νερών μόνο σε πλαστικές φιάλες και φυσικών χυμών σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία.

ε) Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ' αριθ. ΔΥ1γ/ΓΠ/οικ.93828/31.7.2006 (ΦΕΚ 1183/Β/31.8.2006) Υγειονομική Διάταξη.

3. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) για έλλειψη τιμοκαταλόγου και πεντακοσίων ευρώ (500€) για υπέρβαση. Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής.

Διαβάστηκε 1097 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013 13:15

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή