Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Δ/ΝΣΗ ΑΟΚ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 2.2 «Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων» ΕΠΑΛ 2007-2013

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ανακοινώνεται ότι έχει αρχίσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 2.2 «Αλιεία Εσωτερικών υδάτων» ΕΠΑΛ 2007-2013 (Απόφαση αρ. 1943/17-10-2012, ΦΕΚ 2865/24-10-2012 τ. Β΄).

Στο καθεστώς ενισχύσεων της παραπάνω απόφασης υπάγονται Πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που αφορούν τη Δράση 1: «Σκάφη Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων».

1) Ειδικότερα, οι χορηγούμενες δημόσιες ενισχύσεις αφορούν εργασίες για:

(α) Την ασφάλεια επί του σκάφους, την ενεργειακή αποδοτικότητα του, τη βελτίωση της υγιεινής και της ποιότητας των αλιευμάτων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων.

(β) Την αντικατάσταση των κινητήρων των αλιευτικών σκαφών με την προϋπόθεση ότι, ο νέος κινητήρας θα έχει την ίδια ή μικρότερη ισχύ.

(γ) Την αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων μία φορά, εφόσον η αντικατάσταση αφορά στη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των μη εμπορεύσιμων ειδών.

(δ) Τον εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των οικοσυστημάτων και την προστασία των αλιευμάτων και των εργαλείων.

2) Η υλοποίηση των Πράξεων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31−12−2015.

3) Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των Πράξεων, που θα ενισχυθούν, ανέρχεται στα 1.500 ευρώ.

4) Τo ποσοστό της Δημόσιας Ενίσχυσης ανέρχεται ανάλογα από 40% - 60%.

Οι δικαιούχοι είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ιδιοκτήτες ενεργών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, τα οποία αλιεύουν για εμπορικούς σκοπούς αποκλειστικά στα εσωτερικά ύδατα.

Η αίτηση Ενίσχυσης − Χρηματοδότησης και ο πλήρης φάκελος ενίσχυσης της Πράξης κατατίθενται μέχρι 29-3-2013, για την περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αλεξανδρούπολης, στο Τμήμα Αλιείας, Καραολή & Δημητρίου 40, αρμόδιος υπάλληλος Μαλαμίδης Δημήτριος, τηλέφωνο επικοινωνίας 25513-50498

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα παραπάνω τηλέφωνα ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.alieia.gr.

Διαβάστηκε 1082 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013 13:36

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή