Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Δηλώσεις Συγκομιδής σταφυλιών

Από τη Δ/νση Αγροτ.Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου ανακοινώνεται ότι:

Οι αμπελοκαλλιεργητές, κάτοχοι αμπελοτεμαχίων οινοποιήσιμων ποικιλιών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο και παραδίδουν σταφύλια σε νόμιμα λειτουργούντα Οινοποιεία , βάσει του άρθρου 8 του ΚΑΝ (ΕΚ) 436/09, υποχρεούνται να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, Δηλώσεις Συγκομιδής της τελευταίας εσοδείας τους.

Η συμπλήρωση των εντύπων των Δηλώσεων Συγκομιδής είναι αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου οι αμπελοκαλλιεργητές να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν:

Α)Στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελώνων

Β)Στο καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης και στήριξης αμπελοκαλλιεργητών

Γ)Σε όλα τα παρεμβατικά μέτρα του αμπελοοινικού τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας, στο Τμήμα Φυτ. & Ζωικής Παραγωγής, Τηλ:.2551357181

Διαβάστηκε 899 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή