Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνα από το Εθνικό Αποθεματικό

Από τη Δ/νση Αγροτ.Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου ανακοινώνεται ότι:

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δικαιώματα φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό, μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την 386839/2-4-2009 ΚΥΑ έως τις 15-12-2012.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2.Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) της τελευταίας καλλιεργητικής περιόδου

3.Ε1,Ε9 τελευταίου έτους

4.Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ

5.Στην περίπτωση Νέων Αγροτών την έγκριση ένταξής τους στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών

6.Παραστατικά νόμιμης κατοχής με το πιστοποιητικό μετεγγραφής ή ενοικιαστήρια τουλάχιστο δέκα (10) ετών

7.Εφόσον είναι ήδη αμπελουργοί οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου ή οινοποιοί, Δηλώσεις Συγκομιδής των δυο τελευταίων αμπελουργικών περιόδων.

Οι παραγωγοί θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι:

-Τα δικαιώματα φύτευσης επιστρέφονται στο Εθνικό Αποθεματικό εφόσον δε χρησιμοποιηθούν εντός δυο καλλιεργητικών περιόδων

-Τα χορηγούμενα δικαιώματα δεν μεταβιβάζονται

-Η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό ορίζεται το ένα (1) στρέμμα

-Προτεραιότητα δίδεται στους νέους αγρότες ενταγμένους στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών και στις εκτάσεις που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε περιβαλλοντικά ή κοινωνικά ευαίσθητες περιοχές(π.χ. μικρά νησιά Αιγαίου).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας, στο Τμήμα Φυτ. & Ζωικής Παραγωγής, Τηλ:.2551357181 ή στα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας.

Διαβάστηκε 880 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή