Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Εφαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων στην Ελλάδα [Άρθρο 46 ΚΑΝ.(ΕΕ) 1308/2013)] Αμπελοοινικής Περιόδου 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ: Φ. & Ζ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Καραολή & Δημητρίου 40

ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 68 100 Αλεξ/πολη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Αγγελική Πασχαλίδου

ΤΗΛ.:2551357176

FAX: 2551357176

Ε-MAIL.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη 11/3/2015

Αρ. Πρωτ.:4520

 

Έχοντας υπ' όψη την με αριθμ. πρωτ. 1121/26246/05-03-2015 Ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Τμήμα Αμπέλου & Ξηρών Καρπών και την με Αρ. Πρωτ. 3714/110476 Αρ. Φύλλου 2443/15-9-2014 Υπουργική Απόφαση η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έβρου ενημερώνει ότι:

Θα παραλαμβάνονται Αιτήσεις-Υπεύθυνες Δηλώσεις για το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» αμπελοοινικής περιόδου 2015-2016, από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς που είναι εγγεγραμμένοι στο αμπελουργικό μητρώο της περιοχής ευθύνης της ΔΑΟΚ Έβρου από 1 Μαρτίου έως τις 15 Μαΐου 2015.

1.Δικαιούχοι Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης:

Δικαίωμα ένταξης μετά από αίτηση, στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Οινοποιητικές επιχειρήσεις που ασκούν παράλληλα αμπελουργική εκμετάλλευση, Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών και Αγροτικές Συνεταιριστές Οργανώσεις που προβαίνουν στην καλλιέργεια οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή οίνων με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου (ποικιλιακοί οίνοι) ή οίνων χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ ή άλλων οίνων που είναι εγγεγραμμένοι στο αμπελουργικό μητρώο της ΔΑΟΚ Έβρου οι οποίοι έχουν νόμιμα φυτεμένες αμπελουργικές εκτάσεις.

2.Έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης:

Η ΔΑΟΚ ΕΒΡΟΥ εκδίδει αποφάσεις έγκρισης στους παραγωγούς οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τα μέτρα:

εκρίζωση/αναφύτευση, φύτευση με δικαίωμα αναφύτευσης ή από μεταβίβαση και βελτίωση τεχνικών διαχείρισης.

3.Απαιτούμενα Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1):

3.1.Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο.

3.2.Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα

3.3.Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης

3.4.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

3.5.Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου-παραγωγού.

3.6.Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

3.7Φωτοτυπία τίτλων νομής και ειδικότερα:

Α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας/κυριότητας ως εξής:

-Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα

-Αποδοχή κληρονομιάς

-Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων

-Κτήση με προσκύρωση

-Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας

-Κληρονομητήριο

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός μπορεί να προσκομίσει το έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σ' αυτό είναι αληθή.

Β. Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει να:

-αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή,

-αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κλπ) και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης,

-έχουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης που δε θεωρούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα χρησιδάνεια).

-έχουν διάρκεια μίσθωσης μέχρι και εννέα (9) έτη κατά την υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και διάρκεια μίσθωσης άνω των εννέα (9) ετών μετά την έγκριση ένταξης

3.8.Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Μ.Α.Α.Ε.

4.Τα κονδύλια που προβλέπονται για την αμπελοοινική περίοδο 2015-2016 ανέρχονται σε 10.000.000 €.

Αυτό σημαίνει ότι τα αιτήματα των ενδιαφερομένων πρόκειται να ικανοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από την κατάταξή τους στη σειρά προτεραιότητας.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

Διαβάστηκε 794 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015 15:15

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή