Διοικητική Ενημέρωση

Τροποποίηση της αρ.285285/4812/16-9-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΠΓ7ΛΒ-57Ι) απόφασής μας με θέμα : «Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για τη διεξαγωγή των Περιφερειακών και των Δημοτικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου

καθώς και τωνκαθώς και τωνεπαναληπτικών Αυτοδιοικητικών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023»

Διαβάστηκε 94 φορές

Αναζήτηση Διοικητική Ενημέρωση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή