Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 412

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 412/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού - ενστάσεων
και παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος ».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπές διενέργειας , ενστάσεων και παραλαβής για την υλοποίηση της προμήθειας «Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος» για τις ανάγκες συντηρήσεως του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Δράμας, ως εξής:
Α. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους:
1. Γεωργιάδη Αναστάσιο Μηχανολόγο Μηχανικό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας με αναπληρωτή τον Ουζούνη Ευάγγελο Τ.Ε Πολ.Μηχανικό υπάλληλο της Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας
2. Πάσχο Αθανάσιο Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας με αναπληρωτή τον Ιωσηφίδη Νικόλαο Τ.Ε Πολ.Μηχανικό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας
3. Θεοδωρίδη Χαράλαμπο Εργοδηγό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας με αναπληρωτή τον Γεωργιάδη Θεόδωρο Εργοδηγό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας
Β. Επιτροπή ενστάσεων , αποτελούμενη από τους:
1. Λαμπριανίδη Αθανάσιο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας με αναπληρωτή τον Ουζούνη Ευάγγελο Τ.Ε Πολ.Μηχανικό υπάλληλο Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας
2. Πετρίδη Βύρων Εργοδηγό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας με αναπληρωτή τον Κουκαργιώτη Παναγιώτη Εργοδηγό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας
3. Κωνσταντινίδη Νικόλαο Εργοδηγό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας με αναπληρωτή τον Γεωργιάδη Θεόδωρο Εργοδηγό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας
Γ. Επιτροπή παραλαβής, αποτελούμενη από τους:
1. Γεωργιάδη Αναστάσιο Μηχανολόγο Μηχανικό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας με αναπληρωτή τον Πάσχο Αθανάσιο Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας
2. Ουζούνη Ευάγγελο Τ.Ε Πολ. Μηχανικό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας με αναπληρωτή τον Γεωργιάδη Θεόδωρο Εργοδηγό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας
3. Κωνσταντινίδη Νικόλαο Εργοδηγό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε .Δράμας με αναπληρωτή τον Κουκαργιώτη Παναγιώτη Εργοδηγό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμα. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 412/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 323 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 09:18
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 411 2012 Απόφαση 413 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή