Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 413

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 413/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΈΒΡΟΥ» και την κατακύρωση του έργου στον μειοδότη και τον ορισμό επιτροπής για την παραλαβή του παραδοθέντος υλικού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και την ανάδειξη της Εμπορικής Επιχείρησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ ως αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΈΒΡΟΥ» με τιμή προσφοράς 26,51€/m3 χωρίς ΦΠΑ με την μεταφορά του υλικού και συγκροτεί επιτροπή παραλαβής του παραδοθέντος αδρανού υλικού αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΣΚΟΥΡΤΟΥΔΗ ΜΟΣΧΟ Πολ. Μηχανικό ΤΕ με Β’β υπάλληλο της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Πολ. Μηχανικό ΤΕ ΙΔΑΧ με Β’β υπάλληλο της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
 ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ με Δ’β υπάλληλο της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
 ΜΑΤΖΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ Αρχ/κτων Μηχανικό ΙΔΑΧ με Γ’β
 ΠΑΠΑΤΖΕΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ Ηλεκ/γο Μηχανικό με Δ΄β
 ΜΗΝΑΪΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με Δ’β
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 413/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 546 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 09:16
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 412 2012 Απόφαση 414 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή