Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 369

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 369/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο2 διενέργειας τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την καθαριότητα των χώρων των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ (ΠΕ Έβρου) – Διακήρυξη 02/2012.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο2 διενέργειας τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την καθαριότητα των χώρων των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ (ΠΕ Έβρου) – Διακήρυξη 02/2012 με το οποίο ο διαγωνισμός  κρίνεται άγονος και καθορίζει ως ημερομηνία επανάληψης του διαγωνισμού το αργότερο 10 ημερολογιακές ημέρες από της κοινοποιήσεως της απόφασής μας, στην υπηρεσία.  Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 369/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 411 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 09:51
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 368 2012 Απόφαση 370 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή