Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 368

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 368/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για άσκηση ανακοπής διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αφοι Σεφεριάδη Α.Ε.»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Να παρασχεθεί η εντολή στις Νομικές Συμβούλους της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου ,Ελένη Αναγνώστου και Στάμω Πατσουρίδου, όπως ,από κοινού ή χωριστά ,ασκήσουν ανακοπή ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου  κατά της υπ’ αριθμ. 104/820/Δ.Π./107/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 368/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 353 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 09:54
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 367 2012 Απόφαση 369 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή