Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 293

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Αριθ. Απόφασης 293/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», προϋπολογισμού €200.000,00.

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους:
1. Βασίλειο Ελευθερίου, Πολ/κό Μηχ/κό ΠΕ με Δ΄β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ως πρόεδρο,
2. Ιωάννα Φωτιάδου, Πολ/κό Μηχ/κό ΠΕ με Δ΄β, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων - Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ
3. Γεώργιο Πελτέκη, Μηχ/γο Μηχ/κό ΤΕ με Γ΄β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και
4. Πολύδωρα Τσελεκίδη, Πολ/κό Μηχ/κό ΕΔΕ, εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ, ως μέλη
Με αναπληρωματικά μέλη τους:
1. Ιωάννη Δρίνη, Τοπ/φο Μηχ/κό ΠΕ με Δ΄β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
2. Σοφία Πίτατζη, Πολ/κό Μηχ/κό ΠΕ με Δ΄β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
3. Αγγελίνα Φιλιππίδου Πολ/κό Μηχ/κό ΠΕ ΙΔΑΧ στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και
4. Ιωάννη Τσελεκίδη, Πολ/κό Μηχ/κό ΕΔΕ, εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ.
οι οποίοι θα αντικαταστήσουν κατά σειρά ορισμού όσα από τα παραπάνω μέλη απουσιάζουν ήκωλύονται.
Χρέη γραμματέως της Επιτροπής ανατίθενται στον Περικλή Παλιάτσο, ΔΕ Τεχνικών/Δομικών Έργων, με Γ' β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με αναπληρώτρια την Συρματένια Πανδρεμένου, Εργοδηγό με Β΄β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Η παραπάνω επιτροπή θα διενεργήσει το διαγωνισμό στις 29 Μαϊου 2012 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), καθώς και τυχόν επαναλήψεις του, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης δημοπρασίας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 293/2012.

Διαβάστηκε 367 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 12:14
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 292 2012 Απόφαση 294 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή