Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 263

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Αριθ. Απόφασης 263/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 12 της προηγούμενης συνεδρίασης . Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2919 /27-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Επικυρώνει το Πρακτικό 12/2012 προηγούμενης συνεδρίασης Ο.Ε
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 263/2012.

Διαβάστηκε 414 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 11:12
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 262 2012 Απόφαση 264 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή