Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 264

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Αριθ. Απόφασης 264/2012


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού του έργου: «Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου «για τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου, του Οργανισμού Καπνού, του Γ.Γ.Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας», προϋπολογισμού €187.200,00 χωρίς ΦΠΑ.

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό)


Εγκρίνει τα Πρακτικά 1 και 2 της επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού του έργου: «Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου «για τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου, του Οργανισμού Καπνού, του Γ.Γ.Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας», προϋπολογισμού €187.200,00 χωρίς ΦΠΑ, και συγκεκριμένα:

1. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε., διότι δεν υπάρχει αντίγραφο του βιβλίου μετόχων, ώστε να προκύπτουν οι μέτοχοι της εταιρείας, όπως τα στοιχεία θα έπρεπε να είναι καταχωρημένα βάσει του παραρτήματος Β’ (Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά και Αλλοδαπά επί ποινή απαραδέκτου) της διακήρυξης.

2. Αποδέχεται τα δικαιολογητικά του ΦΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, της ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε, της «Κ/ΞΙΑΣ «ΑΝΑΞ Α.Ε.-ΠΙΟΝΕΡΟΣ Ε.Π.Ε.» και της CLEANING SERVICES ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ως πλήρη και συνεπώς τη συμμετοχή τους στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι, την αποσφράγιση των φακέλων, της τεχνικής προσφοράς τους.
Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Τρέλλης ο οποίος ψήφισε Λευκό διότι δεν είναι σύμφωνος να δίνονται τέτοιου είδους υπηρεσίες σε ιδιωτικές εταιρείες σε περίοδο κρίσης, ενώ θα μπορούσε να προσληφθεί προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 264/2012.

 

Διαβάστηκε 418 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 11:18
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 263 2012 Απόφαση 265 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή