Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 228

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 11 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 228 /2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Επιμορφωτικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Γυναικών Γρατινής στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουν στις 19 Απριλίου 2012. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2444/5-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 228: Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης με το υπ’ αριθμ 703/4-4-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Επιμορφωτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Γυναικών Γρατινής ιδρύθηκε το έτος 2003 . Συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους και Φορείς με σκοπό τη διαφύλαξη και προβολή των εθίμων και των παραδόσεων της περιοχής της Γρατινής. Μέσα από τη διεξαγωγή πλήθους δραστηριοτήτων, παρέχει ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια. Στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του, για να στηρίξει τα μέλη του με ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια, και να προβάλλει συγχρόνως την παράδοση, ενδιαφέρεται να διοργανώσει την 19η Απριλίου 2012 ημέρα Πέμπτη στην κεντρική πλατεία της Γρατινής και ώρα 7,30΄μ.μ. εκδήλωση με ομιλία, παραδοσιακούς χορούς και παράθεση γεύματος. Ο Προϋπολογισμός, για την παράθεση γεύματος, ύψους 499,50 € ελήφθη με βάση την προσφορά του κρεοπώλη κου Τσιμπούκα Κωνσταντίνου ο οποίος προτείνεται ως ανάδοχος επειδή είναι οικονομικότερη των άλλων 2 προσφορών (κου Πουπουζή Γεωργίου & κου Χασάν Εργκίν), για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας κρέατος 66,6 kg.χ 7,50=499,50 €. Συμβάλλοντας στη δημιουργία πολιτιστικού έργου, στην τόνωση της πολιτιστικής ανάπτυξης και της παράδοσης σε όλες τις μορφές της, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπάνης του προϋπολογισμού ύψους 300,00 €, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α. Μ.-Θ. του Ειδικού Φορέα 0072 του ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012,προκειμένου να διατεθούν στη συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση . Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Επιμορφωτικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Γυναικών Γρατινής στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουν στις 19 Απριλίου 2012 και την κάλυψη μέρους δαπάνης του προϋπολογισμού ύψους 300,00 €, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α. Μ.-Θ. του Ειδικού Φορέα 0072 του ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 228/2012. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 397 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 11:57
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 227 2012 Απόφαση 229 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή