Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 248

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 248 /2011

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για ορισμό υπολόγου για τα ταχυδρομικά τέλη των Υπηρεσιών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2250/30-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.


Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Ιωάννης Τελλίδης (αναπληρωματικό) μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος.


Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.


Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 248: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Ν. Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 3833/23-6-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα ταχυδρομικά τέλη όλων των Υπηρεσιών μας, παρακαλούμε να εγκρίνετε τον ορισμό του Παρσόνογλου Εμμανουήλ του Αθανασίου με ΑΦΜ 021552090, υπαλλήλου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης, του κλάδου ΥΕ κλητήρων ως υπολόγου
για ποσό € 1.600,00 του Ειδικού Φορέα 2192 και ΚΑΕ 0823 με ημερομηνία απόδοσης την 22-8-2011.Μετά από τα παραπάνω, η υπηρεσία:


                                                                      ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τον ορισμό του Παρσόνογλου Εμμανουήλ του Αθανασίου με ΑΦΜ 021552090, υπαλλήλου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης, του κλάδου ΥΕ κλητήρων ως υπολόγου για ποσό € 1.600,00 του Ειδικού Φορέα 2192 και ΚΑΕ 0823 με ημερομηνία απόδοσης την 22-8-2011. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

                                                              Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Ορίζει τον Παρσόνογλου Εμμανουήλ του Αθανασίου με ΑΦΜ 021552090, υπάλληλο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης, του κλάδου ΥΕ κλητήρων ως υπόλογο για ποσό € 1.600,00 του Ειδικού Φορέα 2192 και ΚΑΕ 0823 , για πληρωμή ταχυδρομικών τελών , με ημερομηνία απόδοσης την 22-8-2011.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 248 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ
                                                                ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 365 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 11:27
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 246 2011 Απόφαση 249 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή