Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 249

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 249 /2011

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έκδοση ΧΕΠ ποσού 975€ για αλλαγή επωνυμίας αδειών κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΠΑΜΘ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2250/30-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Ιωάννης Τελλίδης (αναπληρωματικό) μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 249: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού τηςΠΕ Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 32444/ΞΔΔΟ 2850/28-6-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας των (ΚΥ 7430, ΚΥ 7428, ΚΥ 7429, ΙΧ 52049, ΚΥ 7426, ΚΥ 7425, ΚΥ 7424, ΚΥ 7427, ΜΕ 52073, ΜΕ 89608, ΜΕ 110305, ΜΕ 110305, ΜΕ 110304) οχημάτων της πρώην Νομ. Αυτοδιοίκησης Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης και έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η
υπηρεσία:

 

                                                                      ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έκδοση ΧΕΠ, συνολικού ποσού € 975,00 ΚΑΕ 2311.0899 στο όνομα του κου Καψάλη Παναγιώτη, υπεύθυνου κίνησης και μηχανημάτων έργου, με Α.Φ.Μ. 049170190 Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

                                                              Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την έκδοση ΧΕΠ, συνολικού ποσού € 975,00 ΚΑΕ 2311.0899 στο όνομα του κου ΚαψάληΠαναγιώτη, με Α.Φ.Μ. 049170190 Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης, υπεύθυνου κίνησης και μηχανημάτων έργου ΠΕ Ξάνθης, για την αλλαγή επωνυμίας αδειών κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΠΑΜΘ.


Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 249 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ
                                                                ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 374 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 11:31
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 248 2011 Απόφαση 250 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή