2012 Πίνακας 4

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

Κομοτηνή 17.2.2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 4/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.

  

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1

Εισήγηση για τον ορισμό δικηγόρου
προκειμένου να συντάξει και να καταθέσει
ενώπιον της Γραμματείας του Τμήματος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Μείζονος
Επταμελούς σύνθεσης, αίτησης αναθεώρησης του άρθρου 19Α/του
Π.Δ.774/1980 κατά της υπ’ αριθμ.
251/2012 απόφασης του VΙ τμήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά το έργο:
«Οδός Κέχρου – Χλόης» και να
παρασταθεί στην εκδίκαση , να καταθέσει
υπόμνημα και να προβεί σε οποιαδήποτε
πράξη κρίνεται απαραίτητη για την
εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ.

78

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 2 λευκά) Ορίζει το δικηγορικό γραφείο Αθηνών Ματθαίου Ανδρέας & Συνεργάτες, Αλφείου
19-21 , Αθήνα προκειμένου να συντάξει και να καταθέσει ενώπιον της Γραμματείας του Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Μείζονος Επταμελούς σύνθεσης, αίτησης αναθεώρησης του άρθρου 19Α/του Π.Δ.774/1980 κατά της
υπ’ αριθμ. 251/2012 απόφασης του VΙ τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά το έργο: «Οδός Κέχρου – Χλόης» και να παρασταθεί στην εκδίκαση , να καταθέσει
υπόμνημα και να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη κρίνεται απαραίτητη για την εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ. Η αμοιβή του εν
λόγω δικηγορικού γραφείο για την ανωτέρω απόφαση ορίζεται στα 1.500,00€ χωρίς ΦΠΑ. Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής και Κων/νος Μιχελής ψηφίζοντας Λευκό.

 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

        ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 809 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 08:59
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Πρόσκληση 4η 2012 Πρόσκληση 3η »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή