Οικονομική Επιτροπή

2012 Πρόσκληση 3η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 Φεβρουαρίου 2012

Αριθμ. Πρωτ: Δ.Δ.οικ. 1156

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

 

1. Ανδρονίκη Κεφαλίδου
2. Δημήτριο Χαϊτίδη
3. Γεώργιο Χριστοδουλίδη
4. Μαρία Γκουγκουσκίδου
5. Αϊχάν Σιακήρ
6. Σταύρο Καβαρατζή
7. Κωνσταντίνο Μιχελή
8. Χρήστο Τρέλλη

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 3η συνεδρίαση του έτους 2012.


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 7 - 2 - 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Εισήγηση για την δικαστική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ΠΕ Ξάνθης ενώπιον του Δ’ τμήματος του Σ.τ.Ε. για την εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης 6140/2007 αίτηση ακύρωσης του Ανέστη Βάσσου που αφορά ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου.


2. Εισήγηση για την δικαστική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ΠΕ Ξάνθης ενώπιον του Δ’ τμήματος του Σ.τ.Ε. για την εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης 22/2008 αίτησης ακύρωσης των 1. Παύλου Αναστασιάδη 2. ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε. και 3. Σωματείου πρατηριούχων υγρών καυσίμων Ν.Ξάνθης «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» που αφορά χορήγηση άδειας ίδρυσης σε μικτό πρατήριο διάθεσης υγραερίου και υγρών καυσίμων σε τροχοφόρα οχήματα.


3. Εισήγηση για την δικαστική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ΠΕ Ξάνθης ενώπιον του Δ’ τμήματος του Σ.τ.Ε. για την εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης 91/2008 αίτησης ακύρωσης της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος που αφορά χορήγηση άδειας ίδρυσης σε μικτό πρατήριο διάθεσης
υγραερίου και υγρών καυσίμων σε τροχοφόρα οχήματα.


4. Εισήγηση για την δικαστική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ΠΕ Ξάνθης ενώπιον του Δ’ τμήματος του Σ.τ.Ε. για την εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης 4334/2009 αίτησης ακύρωσης της Χριστίνας Νταουτίδου που αφορά στην απόρριψη αίτησης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
φαρμακείου.


5. Εισήγηση για την δικαστική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ΠΕ Ξάνθης ενώπιον του ΣΤ’ τμήματος του Σ.τ.Ε. για την εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης Ε 2899/2010 αίτησης αναίρεσης του ΝΔ Ξάνθης κατά των Κω/νου Χαλκίδη και άλλων 93 υπαλλήλων του πρώην Ν.Δ. Ξάνθης και κατά της αριθμ.241/2009 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά σε μισθολογικά θέματα των παραπάνω
υπαλλήλων.(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Γούναρης) (Νομικός Σύμβουλος ΠΑΜΘ)

6. Εισήγηση για την εξέταση της ένστασης της εταιρείας «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» κατά της υπ’αριθμ. 100/19-1-2012 Απόφασης Έκπτωσής της από τη Σύμβαση του έργου: «Βελτίωση οδού Μυρτίσκης Άνω Βυρσίνης».


7. Εισήγηση για την προμήθεια αλατιού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην ΠΕ Ροδόπης. 8. Εισήγηση για την οριστική παραλαβή της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αναδασμός Γρατινής και παράλληλα έργα» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000133.


9. Εισήγηση για την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Οριστικοποίηση – επικαιροποίηση διανομής
Κρωβύλης έτους 1958» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000132. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής ) (ΠΕ Ροδόπης).


10. Εισήγηση για την έγκριση μελέτης των τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του υποέργου «Βορειοανατολική παράκαμψη Νευροκοπίου» στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη ποιοτικών δικτύων πρόσβασης για τη δημιουργία κοινού μέλλοντος» προϋπολογισμού
8.400.000€ (με Φ.Π.Α), για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Χαμητίδου) (ΠΑΜΘ)

11. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού και επανάληψη διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις –αποκαταστάσεις Εθν. Οδ. Δικτύου Ν. Καβάλας» Προϋπολογισμού:200.000,00€ με ΦΠΑ και επανάληψης αυτού. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς) (ΠΕ Καβάλας) .


12. Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, έκθεσης με εικαστικό – περιβαλλοντικό προσανατολισμό με θέμα «Τέχνη από Ανακυκλώσιμα υλικά».


13. Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με την Πολιτιστική Στέγη Νέου Ερασμίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ προς τιμή του Καρυοφύλλη Δοϊτσίδη. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Δ. Μούργου) (ΠΕ Ξάνθης).


14. Εισήγηση για την έγκριση συμμετοχής της ΠΑΜΘ στην τουριστική έκθεση «INTERNATIONAL FAIR OF TOURISM 2012» από τις 23 – 26 Φεβρουαρίου 2012 στο Βελιγράδι της Σερβίας. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Διονυσάτου) (ΠΕ Καβάλας).


15. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών της ΠΑΜΘ.


16. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 2/2012 της προηγούμενης συνεδρίασης.


Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ
2. Γραφείο Τύπου & Δημ.Σχέσεων
3. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΑΜΘ
4. Ιωάννη Κανελάκη
5. Ιωάννη Τελλίδη
6. Δημήτριο Σαλτούρο
7. Καάν Μουμίν
8. Γεώργιο – Παύλο Ζησίμου
9. Αθανάσιο Αραμπατζή
10. Αθανάσιο

 

 

 

Διαβάστηκε 851 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 08:41
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Πίνακας 4 2012 Πίνακας 2 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή