Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΑΜΘ

3ο ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Ελληνική Δημοκρατία

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας

& Κτηνιατρικής

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

………………………………………………………………

Ταχ.Δ/νση :Διοικητήριο

Ταχ. Κωδ. :67.100 – Ξάνθη

Πληροφορίες : Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

Τηλέφωνο : 2541 3 50191

Fax : 25410 63167

E-mail : u13722@minagric.gr

Ξάνθη 22 Αυγούστου 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

3ο ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με βάση τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται σε βαμβακοφυτείες της Περιφερειακής Ενότητας από γεωπόνους της Υπηρεσίας μας, και των τακτικών λήψεων στοιχείων - δειγματοληψιών , προνυμφών επί των φυτικών οργάνων καθώς και την καταγραφή των συλλήψεων , ενήλικων πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις παγίδες , που τοποθετήθηκαν σε αντιπροσωπευτικές θέσεις για την βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής μας Ενότητας , απευθύνει στους βαμβακοπαραγωγούς, το παρακάτω 3ο τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας :

………………………………………………………………….…………………………..

Είμαστε στο στάδιο της καρπόδεσης μέχρι και την αρχή του ανοίγματος των καρυδιών. Τον μήνα Αύγουστο συνεχίστηκαν οι υψηλές θερμοκρασίες , με ημέρες έντονου καύσωνα και ανομβρίας . Τόσο για το πράσινο σκουλήκι όσο και για το ρόδινο σκουλήκι έχουμε παρατηρήσει ότι τελείωσε η δεύτερη γενιά και σε λίγο θα αρχίσει η πτήση των ακμαίων της τρίτης γενεάς.

Ιδιαίτερα εφιστούμε την προσοχή των παραγωγών στα παρακάτω :

Πρέπει να συνεχιστεί η επισταμένη παρακολούθηση από τους παραγωγούς της εξέλιξης του πληθυσμού του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού για την διαπίστωση αυγών και προνυμφών και να προβαίνουν οι ίδιοι ανά τριήμερο σε δειγματοληψίες προνυμφών επί των φυτικών οργάνων ώστε να αποφασιστεί έγκαιρα η επέμβαση , διότι ενδεχόμενη αύξηση του πληθυσμού του πράσινου σκουληκιού της τρίτης γενιάς , αν δεν αντιμετωπιστεί στη νεαρή ηλικία , κάτω του ενός εκατοστού , είναι ικανή να δημιουργήσει ζημία και στα μεγάλα καρύδια.

………………………………………………………………………………………..…………….

Επεμβάσεις :

Για το Πράσινο σκουλήκι σε αυτό το στάδιο βλαστικής ανάπτυξης , ως κατώτατο όριο πληθυσμιακής πυκνότητας του πράσινου σκουληκιού για την λήψη απόφασης επέμβασης , ψεκασμός με τα εγκεκριμένα / κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα , ορίζεται όταν βρίσκουμε ( 4) νεαρές προνύμφες (1ου και 2ου σταδίου , μήκους μέχρι (1) εκατοστό ) κ.μ.ο. , ανά 100 φυτά ή μία (1) νεαρή προνύμφη κ.μ.ο. στα φυτά , γραμμής μήκους ενάμιση (1,5) μέτρου .

Για το Ρόδινο σκουλήκι σε αυτό το στάδιο βλαστικής ανάπτυξης ,ως κατώτατο όριο πληθυσμιακής πυκνότητας για την λήψη απόφασης επέμβασης , ψεκασμός με τα εγκεκριμένα / κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα , ορίζεται όταν διαπιστωθούν στο εσωτερικό νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 εβδομάδων , προνύμφες ρόδινου σε ποσοστό 5-8% στα 100 καρύδια

Μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα για την αντιμετώπιση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού (όπως αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http: //www.minagric,gr//syspest/).

Επίσης όταν και αν χρειαστεί να γίνονται επαναληπτικές επεμβάσεις καλό είναι να γίνονται με εντομοκτόνα πάντα εγκεκριμένα , διαφορετικής δράσης και διαφορετικής χημικής ομάδας .

Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής , της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης , στις συνθήκες της καλλιέργειας ,των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για λοιπούς χειρισμούς , τα οποία συμβάλλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας .

………………………………………………………………………….…………………...

Για περισσότερες πληροφορίες, οι βαμβακοκαλλιεργητές μπορούν να απευθύνονται στους Γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και στο Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :

¨ ΕΑΣ Ξάνθης

¨ Μ Μ Ενημέρωσης Ξάνθης

¨ Δημοτικά Διαμερίσματα Π.Ε. Ξάνθης

Έδρες τους -Γεωπονική Υπηρεσία

¨ Καταστήματα Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων και αγροτικών εφοδίων Π Ε Ξάνθης, Πτυχιούχων γεωπόνων και Τεχνολόγων γεωπόνων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

¨ Περιφερειακό Κέντρο Προστ.Φυτών & Ποιοτ. Ελέγχου

Καβάλα

¨ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας

& Κτηνιατρικής Κομοτηνή

¨ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης

¨ Αγροτ. Μελισσοκομικό Συν/σμό Ν. Ξάνθης

 

Διαβάστηκε 1572 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012 10:01

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή