Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΑΜΘ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

 

sima black

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ξάνθη 29-2-2012


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

 

       Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων –Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος με την 1005/25729/05-03-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν στη δράση 3.1.« Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων » του μέτρου 214.

      Στόχος της παραπάνω δράσης είναι η οικονομική στήριξη των αγροτών, προκειμένου να διατηρήσουν ή/ και να αυξήσουν τον αριθμό των απειλούμενων από εγκατάλειψη αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων μέχρι ένα ελάχιστο αποδεκτό αριθμό ασφαλείας με σκοπό:

  1. τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που κινδυνεύουν από εξαφάνιση
  2. τη διατήρηση των παραδοσιακών εκτατικών συστημάτων εκτροφής
  • Πεδίο εφαρμογής

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα, και συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης για τον Ελληνικό βούβαλο, την Ελληνική Βραχυκερατική (βοοειδή), το Σαρακατσάνικο και Θράκης (πρόβατα) και τον Ελληνικό Εγχώριο χοίρο

▪     Τομείς Παρέμβασης

Ενισχύονται:

α) Θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών

β) Θηλυκά πρόβατα και αίγες ηλικίας μεγαλύτερης του ενός έτους

γ) Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών

δ) Θηλυκοί χοίροι

για τα οποία υπάρχει βοσκότοπος στον οποίο τηρείται η προβλεπόμενη πυκνότητα βόσκησης

  • Δικαιούχοι

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως:

α. επαγγελματίες αγρότες

β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης με αγροτικό εισόδημα τουλάχιστον 35% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος τους

γ. νομικά πρόσωπα με αγροτικό εισόδημα τουλάχιστον 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος τους.

  • Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

   Περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 19/03/2012 έως 04/05/2012.

   Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο και διαρκεί πέντε έτη.

         Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση ενίσχυσης στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ( γραφείο 313, τηλ 2541350193-4 ) ή στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) της αιρετής Περιφερείας Α.Μ.Θ. ή στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) ή στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) .

     Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.minagric.gr , www.agrotikianaptixi.gr και www.et.gr καθώς και στους φορείς που θα υποβληθούν οι αιτήσεις ενίσχυσης.

Διαβάστηκε 2157 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012 08:38

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή