Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΑΜΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ

 

     Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να φοιτήσουν στην Σχολή Απολυμαντών ότι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένα) τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών/Δ.νση Δημόσιας Υγείας - Λ.Αλεξάνδρας 196 , Aθήνα - Τηλ.: 21321600367., από τις 26/5/2014 έως τις22/6/2014.

 

Α. Αίτηση συμμετοχής, με τη σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους, στην

περίπτωση που υπηρετούν σε Δημόσιο Φορέα.

Β. Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης Γυμνασίου παλαιού

τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής.

Γ. Πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό, στο

οποίο να βεβαιώνεται, ότι δεν πάσχει ο ενδιαφερόμενος από νόσημα

που παρακωλύει την εργασία του ως απολυμαντή.

Δ. Αποδεικτικό ηλικίας, (δεκτοί από 18-50 ετών).

 

2. Η φοίτηση είναι εξάμηνη κατόπιν επιλογής (χωρίς εξετάσεις) από Επιτροπή

που ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας.

3. Ο αριθμός των σπουδαστών ορίζεται σε (25) είκοσι πέντε άτομα και σε

εξαιρετικές περιπτώσεις αυξάνει ο αριθμός σε (30) τριάντα με έγκριση του

Υπουργού Υγείας.

4. Μετά τη φοίτηση και την επιτυχή εξέταση από την Επιτροπή του Υπουργείου,

χορηγείται πιστοποιητικό απολυμαντή.

5. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται δεν γίνονται δεκτές ή θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

Διαβάστηκε 3077 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή