Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού για Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

Κωδικός διαδικασίας:

ΑΑΔ004

Περιγραφή:

Ζητείται από την Υπηρεσία μας η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης άδειας ή μετεγκατάσταση σχολής σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο.

Δικαιολογητικά:

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχουν η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και η κατάσταση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Βήμα 1: Υποβολή αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες: η αίτηση χορήγησης άδειας υποβάλλεται από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου, ενώ η αίτηση για μεταστέγαση ή μεταβίβαση υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Βήμα 2: Έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρμόδια Υπηρεσία.

Βήμα 3: Εφόσον από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τον ιδρυτή και το διευθυντή της υπό ίδρυση Σχολής, προωθούνται τα δικαιολογητικά του κτηρίου στην αρμόδια Επιτροπή (του αρ. 6 παρ. 4 Ν.1158/1981).

Βήμα 4: Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και προχωρά σε αυτοψία στο κτήριο. Εφόσον όλα είναι σύννομα συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

Βήμα 5: Η αρμόδια Υπηρεσία προχωρά στην έκδοση της σχετικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού.

Νομικό πλαίσιο:

 1. Νόμος 1158/81 (ΦΕΚ 127/Α/13-05-1981)
 2. Προεδρικό Διάταγμα 457/83 (ΦΕΚ 174/Α/28-11-1983)
 3. Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΤ/107296/11 (ΦΕΚ 2665/Β/9-11-2011)

Κόστος:

Για ίδρυση ερασιτεχνικής σχολής χορού ή μεταβίβαση το παράβολο είναι: 440,20€.

Για μεταστέγαση ερασιτεχνικής σχολής χορού το παράβολο είναι: 146,73€.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Έως εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης.

Παραγόμενα έγγραφα:

Χορήγηση βεβαίωσης ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης άδειας ή μετεγκατάσταση σχολής σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Έντυπα συμπλήρωσης:

Ερασιτεχνική Σχολή – ΝΠΙΔpdf_icon

Σημεία εξυπηρέτησης:

 • ΠΕ Δράμας – Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, 66133 Δράμα
 • ΠΕ Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20, 65403 Καβάλα
 • ΠΕ Ξάνθης – Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη
 • ΠΕ Ροδόπης – Φιλίππου 82, 69132 Κομοτηνή
 • ΠΕ Έβρου – Καραολή & Δημητρίου 40 – Κασσάνδρας & Εμπορίου γωνία, 68132 Αλεξ/πολη

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης:

 • ΠΕ Δράμας – 2521351416
 • ΠΕ Καβάλας – 2513503446
 • ΠΕ Ξάνθης – 2541350355
 • ΠΕ Ροδόπης – 2531354205
 • ΠΕ Έβρου – 2551357213
Διαβάστηκε 4758 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 12:54

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή